logo


BİZDEN HABERLER

Psikolog Yönetiminde Bilimsel Eğitim...

 • Psikolog Yönetiminde Bilimsel Eğitim...

  Psikolog Yönetiminde Bilimsel Eğitim...


  Haftanın 5 günü okulumuzda bulunan psikolojik danışmanımızın uzmanlığında AGTE, EROT VE METROPOLİTAN (Çocuklarımızın gelişim ve seviyelerini belirleyen) testleri uygulanmaktadır. Okula kayıt aşamasından önce yapılan ön testte, çocuğumuzun yaşına göre  gelişim seviyesi tespit edilir ve aileye sözlü sunulan raporla birlikte okula kabulü gerçekleşir. Okulumuza kabulüyle birlikte, test sonucuna göre çocuğumuzun Öğrenme Stilleri tespit edilerek, kendisine uygun  Bireysel Eğitim Yapılandırması uygulanmaktadır. Dönem sonunda tekrar aynı test yapılarak çocuğumuzun gelişim farkını tespit etmiş oluruz.


  1)     Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE):
  Ankara Gelişim Tarama Envanteri, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir. Çocuğu en iyi tanıyan kişiler olarak annelerin çocuk hakkında verdikleri bilgiler uzun süreli gözleme dayanmaktadır. Çocukların Dil- Bilişsel, İnce Motor, Kaba Motor ,Sosyal Beceri bakım gelişim alanları ve genel gelişim düzeyini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır.

   

  2)     Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi:
  Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir. Bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir. Bu testte “Görsel Algılama” beş alanda incelenmiştir. Bunlar; 
  -El-Göz Koordinasyonu 
  -Şekil-Zemin Ayırımı
  -Algılama Sabitliği
  -Mekanla Konumun Algılanması
  -Mekan İlişkilerinin Algılanması

   

  3)      Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Metropolitan Okul Olgunluk Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur

   

  4)      EROT Erken Okur – Yazar Testi:

  Okula başlama tüm çocuklar için önemli bir geçiş basamağıdır. Okulla birlikte çocukların pek çok bilgi ve beceri kazanmaları beklenir. Bu becerilerin başında ise okumayı öğrenme gelir ve okuma, birinci sınıfın en önemli amacıdır. Çocukların okula başladıklarında okumayı öğrenmede karşılaştıkları güçlükler ve bu güçlükleri belirlemeye yönelik yapılan çalışmaların sonuçları, çocuklar daha okul öncesi dönemdeyken okumaya hazırlık becerilerinin geliştirilmesi konusunu ve ardından da "erken okuryazarlık" kavramını gündeme getirmiştir. Bu kavram, her ne kadar okuma kazanımının ilkokul birinci sınıfın genel amacı olsa da aslında temellerinin okul öncesi dönemde atıldığını vurgulamaktadır. Okul öncesinde okuma becerisi için gerekli olan erken okuryazarlık becerilerini kazanan çocuklar, okulla birlikte okuma ediniminde daha az güçlükle karşı karşıya kalmaktadırlar.

  Belirtilen öneminden dolayı başta ABD olmak üzere birçok ülkede erken okuryazarlık becerilerini değerlendirmeye yönelik çeşitli standart değerlendirme araçlarının varlığı dikkati çekmektedir. Türkiye’de erken okuryazarlık açısından risk grubunda olan çocukları belirlemeye yönelik geliştirilmiş ölçme araçları sayıca çok sınırlıdır. Son dönemde Türk çocuklarının erken okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş en kapsamlı değerlendirme aracı ise "Erken Okuryazarlık Testi (EROT)"dir. EROT, erken okuryazarlık becerileri açısından risk grubunda olan ve okul öncesinde bu becerilerin geliştirilmesinde desteğe gereksinim duyan çocukları belirlemek üzere hazırlanmış bir testtir.


  
DİĞER BİZDEN HABERLER İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINNIZ