logo


Branş Dersleri

Yaratıcı Drama

 • Yaratıcı Drama

  Yaratıcı Drama


  Bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yala çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynam v.b.g. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır.

  Eğitimde bir teknik olarak kullanılan yaratıcı drama, yaşamda bir adım sonra ne ile karşılaşacağını bilmeden, yaşama dair rolleri, yeri gelince oynamak ve bu yolla yaşamı tanımaktır. Yaratıcı drama, disiplin, öğretim yöntemi ve bir sanat eğilimidir.

  Kazanımları;

  - Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek.

  - Kendini tanıma ve başkalarıyla iletişim becerisini geliştirmek.

  - Demokratik tutum ve davranış geliştirmek.

  - Estetik davranışlar geliştirmek.

  - Eleştirel ve Bağımsız düşünebilme becerisi geliştirmek.

  - İşbirliği yapabilmek ve birlikte çalışma becerisini geliştirmek.

  - Sosyal duyarlılık yaratmak.

  - Duygunun sağlıklı bir biçimde boşalımı ve kontrolü.

  - Sözel ve sözel olmayan ifade becerisini geliştirmek.

   

                                                                Hamide KIRLANGIÇ