logo


Branş Dersleri

Temel Spor Becerisi

 • Temel Spor Becerisi

  Temel Spor Becerisi


  İlk çocukluk döneminde, çocukların kas gelişimi dikkat çekici
  düzeydedir. Kasların gelişimi sonucunda çocuklar yürüme, tırmanma,
  yakalama, sıçrama gibi motor becerilerde ilerlemeler sergilerler.
  Dolayısıyla, ilk çocukluk döneminde kaba motor becerilerin
  gerçekleşmesini sağlayan kaslar, ince motor becerilerin gerçekleşmesini
  sağlayan kaslara göre daha fazla gelişmiştir. Bu becerilerin gelişmesiyle
  okul öncesi çocukların hareket düzeyi artar ve çevrelerini daha çok
  keşfedebilirler.

  Çocuğun ilkokul dönemine geldiğinde motor becerilerinin gelişmiş,
  yaşıtlarına oranla vücudunu tanıyan ve dengesi oturmuş, bu bedensel
  kalitenin verdiği özgüven ile kendini ifade ederek okula başlamasını
  önemlidir. Bu yüzdendir ki okul öncesi dönemde çocuğun bir spor
  aktivitesine mutlaka katılmalıdır.

  Okul öncesi dönemde düzenli spor yapan çocuk ile hiç spor
  yapmayan çocuk arasında, oldukça ciddi hem fiziksel hem ruhsal farklar
  ortaya çıkmaktadır. Spor yapan çocuklar, kaba ve ince motor kas
  gelişiminin kişiye kattığı fiziksel ve mental özgüven ile derslerinde daha
  başarılı olurken, spor yapmayan çocuklar henüz kendilerini ifade etmekte
  bile çekingen davranmaktadırlar.
  Spor ile çocuğa katılan katma değer, sadece bedensel gelişim
  demek değildir. Bedenine hakim olabilen bir çocuğun, okul çağına
  geldiğinde kendini yaşıtlarına oranla daha iyi ifade edebilmesi demektir.
  Bu yüzden çocuk için okul arayışına girildiğinde, öncelikle okulun
  spor faaliyetlerine verdiği önemin göz önünde bulundurulması gerekir. Bir
  kişinin ilkokul itibariyle 12 ile 20 küsur yıl okul hayatını sürdüreceğini göz
  önünde bulundurursak, en azından ilkokulda spor faaliyetlerine ağırlık
  vermesinde bir sakınca yoktur. Spor ile yetişen bir çocuk, hayata dair her
  zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır.
  Ortak dikkatini daha iyi sağlayabilen, koordine olabilen, geneli görmede
  daha başarılı ve sorunlar ile başa çıkabilen, üstesinden gelebilen bir
  çocuk haline gelecektir.

  Çocuklarımızın öğrendiklerini hayata genellemesi ve aktarmasında
  ki öneminin tartışılmaz bir noktasında doğru hareket edebilme yetisi ile
  psiko-motor gelişimin yeterli düzeyde olması gerektiğini biliyoruz. İşte
  tam burada biz Mini Kalpler Anaokulu olarak ‘’ Spor; Hayata tutunulacak
  bir daldır’’ paraloası ile yola çıkarak sportif faaliyetleri çocuklarımızın
  gelişimi için önemli bir yer tuttuğuna inanıyoruz.