logo


Branş Dersleri

Robotik Kodlama

 • Robotik Kodlama

  Robotik Kodlama


       TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 6-15 yaş arası çocuklarda her gün internet kullanma oranı yüzde 45,6. Bilgisayar kullanmaya erken yaşta başlansa da, ileri düzey kullanımda parlak değiller. Buna otizmli öğrencilerimiz de dâhil.

       Çocukların iyi bir telefon kullanıcısı olması ve bilgisayarı erken yaşta çözmesi aileler tarafından oldukça büyütülüyor. Evet, çocukların bilgisayara ve internete olan ilgisi oldukça yüksek. Çocuklardaki bu ilgiyi yönetebilmek oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı çocuklarımıza gelişen teknolojinin getirdiği yenilikleri öğretmemiz gerekmektedir. Günümüzde yaygınlaşan teknoloji ile eğitim sistemimize yazılım dersleri entegre edildiği gibi çok kısa bir zamanda robotik kodlama dersleri de dahil edilecektir.

       Robotik Kodlama eğitimi çocuklara matematik, bilim, problem çözme, takım çalışması, el becerisinin gelişimi, proje bazlı düşünme, yaratıcı sanatlar ve daha pek çok alanda beceri kazandırıyor. Çocuklar her şeyden önce algoritmik ve tasarım odaklı düşünebilmeyi keşfediyor. Kodlama ve Robotik, gelecek nesillerde ki teknolojinin alt yapısını oluşturarak günümüzde yerini iyice sağlamlaştırmış durumdadır. İş hayatımızın vazgeçilmez parçası olan programlar, ileride hangi mesleği seçerse seçsin çocuklarımızın da vazgeçilmez parçası olacaklar.

       Bu kapsamda bizim öğrencilerimizle, fen, matematik, sanat, elektronik, kodlama ve mekanik becerilerini kazandırmamız gerekiyor. Bunun için öğrencilerimize öncelikle bilgisayarı tanıtmayı, CodeOrg eğitimi ile algoritma mantığını geliştirmeyi, Scratch programı ile yazılıma adım atmalarını sağlanacaktır. Son olarak  Arduino ve diğer elektronik prototipleme araçlarıyla çocuklarımıza fen, matematik, elektronik, kodlama ve mekanik alan bilgilerini kazandırmayı hedefliyoruz. 

  Robotik Kodlama Eğitimin çocuklar için kazanımları ise aşağıdaki gibidir.  -Analitik düşünce becerilerini geliştirmesi,

  -Bilgisayar dünyası ve Teknoloji ile tanışma

  -Mühendislik konusunda algının oluşması ve geliştirilmesi,

  -Bilgi işlemsel düşünme becerisi kazanma,

  -Görsel ve uzamsal algılarının geliştirilmesi,

  -Çok boyutlu düşünme becerisinin geliştirilmesi,

  -Akıl yürütme becerisinin gelişmesi

  -Analiz yapma, sıralı düşünme becerisi kazanma

  -Olaylara farklı bakış açılarından bakmayı öğrenme

  -Analitik düşünme yeteneği

  -Tasarım odaklı düşünme

  -Ekip çalışması

  -Akranları arasında geribildirim verme ve alma

  -Proje tabanlı öğrenme yardımıyla sorun giderme

  -Kendi sorunlarını giderebilme

  -Tüketmekten çok, üretebilir bireyler haline gelirler.